คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Faculty of Education Mahamakut Buddhist University

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

 
 
สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาคารสมเด็จพระวันรัต (ฺB7.4) ชั้น 2 ห้อง 203 
248 ม.1 ถ.ศาลายา -นครชัยศรี ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ : 0 2444 6000 - 1151, 1152, 1153, 1154
Fax : 0 2444 6081
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Share