ปฏิทินรับสมัคร

1. รับใบสมัครและชำระค่าสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ www.edu.mbu.ac.th หรือ เพจ@edu.mahamakut

3. สอบคัดเลือก

สอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

4. ประกาศผลสอบคัดเลือก

ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ www.mbu.ac.th หรือ เพจ @edu.mahamakut

5. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ขึ้นทะเบียนพร้อมยื่นใบมอบตัว ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

6. วันปฐมนิเทศ

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) เวลา 09.00 น.

7. เปิดเรียน

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Share