ปฏิทินรับสมัคร

1. รับใบสมัครและชำระค่าสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์ www.edu.mbu.ac.th

3. สอบคัดเลือก

สอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

4. ประกาศผลสอบคัดเลือก

ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์ www.mbu.ac.th

5. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ขึ้นทะเบียนพร้อมยื่นใบมอบตัว ตั้งแต่วันที่ 14 - 31 พฤษภาคม 2561

6. วันปฐมนิเทศ

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) เวลา 09.00 น.

7. เปิดเรียน

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Share