Up

Bechelor Admission

รายละเอียดการเข้าศึกษา ปฏิทินการรับสมัคร และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างการศึกษาปริญญาตรี 

 พิมพ์แล้วระบุรายละเอียดของผู้สมัครให้ครบถ้วน พร้อมกับเอกสารประกอบการสมัคร แล้วนำส่งที่ฝ่ายทะเบียนคณะศึกษาศาสตร์ ใบสมัครจะสมบูรณ์เมื่อชำระค่าสมัครแล้วเท่านั้น

 
 
Powered by Phoca Download