คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดเวทีวัฒนธรรม ประกวดละครธรรมะ เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา โดยเปิดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมประกวด วันที่ 12-14 ก.พ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

{gallery}20140212_magha{/gallery}

Share