ขอเชิญร่วมพิธีสืบสานงานครูบูรพคณาจารย์ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร B7.7 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษา บำเพ็ญกุศลเปิดอาคารเรียน B7.7 และฟังเทศน์มหาชาติ
...

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สอบบรรจุครูได้ประจำปี 2560

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สอบบรรจุครูได้ประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

สกอ. แจ้งรหัสสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิต

 
 
Share