พิธีเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมี คณะสงฆ์จังหวัดเลย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอด่านซ้าย คณะครู-นักเรียน และประชาชน ถวายการต้อนรับ 

    พระปริยัติสารเวที,ดร.คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวถวายรายงานต่อเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ในการเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

   พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย,ผศ ดร. กล่าวประว้ติความเป็นมาของโรงเรียนสาธิต มมร. ต่อเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต

{gallery}20141126_opensatidmbu{/gallery}

     

 

  หลังจากนั้น เจ้าประคุณสมเด็จ ได้ประกอบพิธีเปิดป้ายวัดตรีสวัสดิ์วนาราม

 

Share