"วันอุดมศึกษา" มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดงาน "วันอุดมศึกษา" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ

 

การแสดงศิลปวัฒธรรมร่วมสมัย โดยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

เสวนาทางวิชาการของนักศึกษา เรื่อง "มมร ในทัศนะของนักศึกษา" โดยผู้แทนนักศึกษาทุกคณะ และผู้แทนนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้นำเสวนา

เสวนาวิชาการโดยศิษย์เก่า มมร เรื่อง "มมร ยุคใหม่ที่อยากเห็น" โดยศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

ภาพถ่าย จาก นายอดิศร กรมศรี นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

Share