พิธี "สืบสานงานครูบูรพคณาจารย์"บำเพ็ญกุศลเปิดอาคารเรียน B 7.6 และ B 7. 7 คณะมนุษยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์

 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนสำเร็จเพิ่มเติมอีก ๒ หลังคือ อาคาร B 7.6 และอาคาร B 7.7 ซึ่งบริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างได้ส่งมอบอาคารให้กับมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย อีกทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้อาคาร B 7.6 เป็นอาคารสำหรับคณะมนุษยศาสตร์ และอาคาร B 7.7 เป็นอาคารสำหรับคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมให้ย้ายสำนักงานและให้ไปจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้เป็นต้นไป

พระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

  • ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาอารักษ์ โดย ดร.ปัณณวิชญ์ พิบูลธนาภิรมย์ (อาจารย์เชียง)
  • พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์

    • ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
    •  
  • เทศน์มหาชาติประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์

  •  

 
 
Share