รวมภาพกิจกรรมการนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

รวมภาพกิจกรรมการนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1